Toplumsal Tarih Sayı 127/ John Frederick Lewis (1805-1876) Osmanlı’yı Kusursuz Resmeden Sanatçı- The Artist Who Faultlessly Depicted the Ottoman: John Frederick Lewis (1805-1876)

  • July 8, 2004