Toplumsal Tarih Sayı 127 – John Frederick Lewis (1805-1876) Osmanlı’yı kusursuz resmeden sanatçı – The artist who faultlessly depicted the Ottoman : john Frederick Lewis (1805-1876 )

  • July 8, 2004