Toplumsal Tarih Sayı 117 – Jean Etienne Liotard (1702-1782) Cenevreli “Türk Ressam” Turquerie’den oryantalizme – “Turkish Artist” from Geneva Jean Etienne Liotard (1702-1782): From Turquerie to Orientalism

  • September 6, 2003